Onze studiedag in Antwerpen over “anders evalueren” is gelukkig goed afgelopen. Mijn syllabus over Hot Potatoes vind je onder “downloads“. Het etentje om af te sluiten moest ik wat vroeger verlaten, want diezelfde avond pikte ik nog een NKV-lezing mee van dr. Jeanine De Landtsheer. Ik kocht meteen het boek met de vertaling van de “Adagia” van Erasmus. Gebruiksaanwijzing: 1. pak het boek uit, 2. plaats het boek op je nachtkastje, 3. maak een kop thee, 4. Snuister.
Je valt van de ene verbazing in de andere, welke gezegden en uitdrukkingen al in Erasmus’ tijd bestonden! Haast altijd zijn ze te traceren tot in de oudheid. Een paar voorbeelden die ik leuk vond: krokodillentranen,  wie een kuil graaft voor een ander, schoenmaker blijf bij je leest, een witte raaf, je middenvinger opsteken, iemand bij de neus nemen, …
Het hedendaags Nederlands leest prettig. Maar als ik zeg dat Dr. De Landtsheer prachtig kan vertalen, zou ik uilen naar Athene dragen …

Advertenties